Konstrukční životnost LED osvětlení

Těla světelných LED zdrojů a LED svítidel jsou nejčastěji vyrobena z důvodu optimálního chlazení litím z hliníkových slitin. LED svítidla jsou od začátku konstrukčně navrhovaná jako osvětlovací těleso osazené LED diodami. Tato konstrukce je prozatím jediným řešením, které se nejlépe osvědčilo při provozních zkouškách. Každé jiné řešení, včetně použití plastu není technologicky spolehlivé. V některých výjimečných případech se pro chlazení diod a převodníku použili ventilátory. 

Celohliníkový obal se používá z důvodu chlazení a dodrženi optimální provozní teploty diod a to do 55°C, při které je dosaženo maximální životnosti. Konstrukce celohliníkových osvětlovacích těles LED je navrhována na životnost kompletního svítidla minimálně 15 až 20 let.