LED pásky - praktické rady a tipy pro montáž a zapojení

 

Co je LED pásek

LED pásek je druh LED osvětlení představované ohebným plošným spojem, na němž jsou připájeny LED diody. LED pásek je sestaven z modulů tvořených sériově zapojenými LED diodami. Jednotlivé moduly LED pásku jsou propojeny paralelně, což znamená, že při poškození jednoho modulu ostatní moduly LED pásku nadále svítí. 

LED pásek lze velmi jednoduše a téměř libovolně zkrátit či dělit

Velkou výhodou LED pásku je, že jej lze snadno zkrátit na potřebnou délku. LED pásek je možné jednoduše stříhat, avšak pouze po úsecích zvaných modul (dělitelný úsek, který bývá nejčastěji 2,5, 5 nebo 10 cm). Místa, kde lze LED pásek stříhat, bývají označena - např. čarou a póly plus a mínus nebo dokonce vyobrazením nůžek.

Spojování LED pásku je již poněkud komplikovanější

Ke spojení dvou částí LED pásku potřebujete pájku. Při spojování LED pásků je nejprve nutné důkladně očistit pájecí body. V žádném případě nepoužívejte hrubší smirkový papír, pilník, kyseliny, agresivní kapaliny ani jiné nevhodné nástroje a přípravky. Na očištěný povrch na vrchní i spodní straně naneste tenkou vrstvu cínové pájky a pájejte. Nevhodné čištění LED pásku stejně jako aplikace nevhodných přípravků z jiných důvodů může zkrátit životnost LED pásku nebo jej zničit. Zároveň dojde ke ztrátě záruky.

LED pásek potřebuje vhodný napájecí zdroj

LED pásky, které nejsou určeny pro 230V AC (střídavého proudu), musí být napájeny stabilizovaným stejnosměrným proudem  (napětí 12V nebo 24V ±5%). Nejvhodnější jsou spínané napájecí zdroje s požadovaným výstupním napětím a proudem. Výstupní napětí by mělo odpovídat odběru LED pásku zvýšenému o 15-30 % (podle druhu pásku, montáže a prostředí, v němž je instalován). Odběr (příkon) LED pásku se zjistí tak, že se délka pásku v metrech vynásobí spotřebou pásku na metr.

Pokud použijete např. 5 metrů 12V LED pásku se spotřebou 5 W/m, je výsledný příkon 25W, Napájecí zdroj by pak měl mít shodné napětí a minimální výkon 25W + 15-30 %.dimtheron1824x1

Před zapojením LED pásku je třeba vše zkontrolovat a vyzkoušet

Než LED pásek zapojíte, zkontrolujte a vyzkoušejte, zda není LED pásek připojený na napájecí zdroj s opačnou polaritou. V takovém případě LED pásek nebude svítit a může dojít k jeho poškození. Takové poškození LED pásků se projeví sníženou svítivostí a/nebo může dojít ke zkrácení jeho životností. V případě poškození pásku z důvodu nesprávného polování samozřejmě nelze uplatnit záruku.

LED pásek, s výjimkou LED pásků určených pro napětí pro 230V AC, nesmí být připojen na zdroj střídavého napětí, neboť může dojít k jeho poškození, stejně jako při chybném polování. Připojením LED pásku na zdroje střídavého napětí záruka taktéž propadá.

LED pásek může být i parádně dlouhý, potřebuje ale více napájecích míst

Výrobce spotřebitele informuje a maximální možné délce LED pásku, Lze však instalovat osvětlení s mnohem delším LED páskem vyžaduje však napájení pásku na více místech s dodržením výrobcem udané maximální délky LED pásku. Je tedy nutné připojit pásky tak, aby byl napájen každý úsek o udané maximální délce zvlášť. V opačném případě může dojít k problémům s úbytkem napětí a nestejné svítivosti různých částí LED pásku. 

Potřebujete li například osvětlit stěnu v délce 3 metrů a výrobcem udaná maximální délka pásku je 2 metry, použijte napájení na dvou místech, s maximální délkou jednoho úseku 2 metry (tedy třeba 2 m a 1 m nebo dvakrát 1,5 m).

Kvalitní montáž korunuje instalaci LED pásku

Montáži LED pásku věnujte maximální úsilí. V opačném případě můžete zkazit celkový dojem z nového osvětlení nebo se LED pásek po čase například může odlepovat.

  • LED pásek instalujte vždy na čistý a odmaštěný povrch. 
  • S LED pásky manipulujte v teplotě min. +5°C a max. +50°C.
  • U výkonných LED pásků s příkonem od 6W/m dochází při provozu ke znatelnému zahřívání.  Je proto nutné LED pásek umístit na vhodný povrch odvádějící teplo, např. hliníkové profily určené pro aplikaci LED pásků. V případě špatného odvodu tepla může dojít k odlepování LED pásku od povrchu, snížení jeho životnosti či k jeho poškození nebo úplnému zničení. Ani tomto případě Vám nebude uznána záruka.
  • Při nalepování a ohýbání LED pásku dodržujte vhodný poloměr ohybu, a to 15 mm u nezalitých LED pásků a 25 mm u zalitých LED pásků a LED pásků v silikonové bužírce.
  • Při lepení nezalitých LED pásků se v žádném případě nedotýkejte prsty pouzder LED diod.

P6-180x180

S LED páskem může v podstatě dělat, co chcete. Ale pozor na záruku.

Při instalaci LED pásků pečlivě dbejte pokynů výrobce. Návod na montáž LED pásku obsahuje velice důležité pokyny pro správnou manipulaci s LED páskem, jeho montáž a napájení. 

Výrobci a dodavatel poskytují záruku na materiálové vady a vady vzniklé při výrobě LED pásku. Taková záruka se ovšem nevztahuje nejen na běžné opotřebení v rámci životnosti LED pásku, poškození v důsledku zásahu vyšší moci či v důsledku nehody, ale samozřejmě též na případy nesprávného použití, použití nevhodného příslušenství, nedbalosti anebo úpravy LED pásku nebo jakékoliv části LED pásku. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození v důsledku nesprávného provozu nebo údržby, nesprávného připojení k napájení, nebo snahy o opravu osobou, která nemá oprávnění od výrobce resp. dodavatele či osobou bez náležitého odborného vzdělání. Instalaci a zapojení LED pásku raději svěřte příslušnému odborníkovi, nechcete-li o záruku přijít.